Svet šole
Člani sveta šola
Notranji člani Zunanji člani
predsednica Sveta šole: Janja Urlep
Irena Kavšek
namestnica predsednice: Tina Šantej Mateja Planko
Jadviga Stopar Bruno Šurina
Tanja Kresnik Milena Derstvenšek
Sabina Radešič Gregor Pajič
  Simon Zajec
 
Sklepi 8. seje
Sklepi 9. seje
Zapisnik korespondenčne seje 24.8.2010
Sklepi 10. seje
Sklepi 11. seje
Sklepi 12. seje
Sklepi 13. seje
Sklepi 14. seje
Sklepi 15. seje
Sklepi 1. seje v šolskem letu 2012/2013
Sklepi 2. seje v šolskem letu 2012/2013
Sklepi 3. seje v šolskem letu 2012/2013
Sklepi 4. seje v šolskem letu 2012/2013