Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2010/2011

V letošnjem šolskem letu smo s sredstvi šolskega sklada kupili:

  •  Test SNAP – program, ki je namenjen odkrivanju specifičnih težav pri učencih oz. ocene profila posameznih potreb otroka,
  • dva čitalca črtne kode (za delo v knjižnici na matični in podružnični šoli Dol)
  • tri dostopne točke za brezžični internet na šoli,
  • nov projektor za delo v računalniški učilnici in na prireditvah,
  • lego kocke Mindstroms NXT 2 za pouk robotike (na matični šoli in na podružnici Dol pri Hrastniku),
  • finančna pomoč pri sodelovanju na tekmovanjih plesno navijaške skupine,
  •  nekaj sredstev pa smo namenili tudi socialno šibkim učencem, da so se lahko udeležili vseh dejavnosti,
  • podružnični šoli Log smo kupili računalnik, ki ga uporabljajo učenci za delo v njihovih oddelkih,
  • telurij – didaktični pripomoček za poučevanje geografije
  • profesionalni nož za rezanje stekla – za pouk likovne vzgoje, izbirnih predmetov likovno snovanje in za delo v steklo slikarski koloniji, ki jo organizira naša šola.