Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2009/2010

 

V letošnjem šolskem letu smo s sredstvi šolskega sklada kupili:

  • interaktivno tablo za pouk angleškega jezika na matični šoli,
  • didaktični lutki Fanika in Florijan (za potrebe učencev na podružnici Log),
  • lego kocke Mindstroms NXT 2 za pouk robotike (na matični šoli in na podružnici Dol pri Hrastniku)
  • tri stereolupe za pouk biologije na matični šoli.
  • nekaj sredstev pa smo namenili tudi socialno šibkim učencem, da so se lahko udeležili vseh dejavnosti v tednu otroka.  

V letošnjem šolskem letu bomo kupili še digitaliziran učbenik za pouk angleškega jezika (preko interaktivne table), grafično stiskalnico za pouk LVZ na podružnici Dol ter zunanji DVD zapisovalnik (za dopolnitev računalniške opreme učilnice na Dolu).