Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2008/2009

V šolskem letu 2008/2009 smo s sredstvi šolskega sklada kupili:

  • dva nova računalnika za knjižnico (Hrastnik)
  • odsesovalno napravo (Dol pri Hrastniku)
  • piktograf -  4 kose (Dol pri Hrastniku)
  • kompresor in material za kompresor (Dol pri Hrastniku)
  • projekcijsko platno - 2 kosa (Dol pri Hrastniku in Hrastnik)
  • legokocke Next Mindstroms - 4 pakete (Hrastnik, robotika)
  • zbirko Zobniki – Ječnik - 3 kose (Hrastnik in Dol pri Hrastniku)
  • plastifikator (Hrastnik)
  • glasbeni stolp SONY MHCGT 444 (Hrastnik, pouk GVZ)
  • računalniško opremo v učilnici za pouk biologije in zgodovine (Hrastnik)

V letošnjem šolskem letu bomo za pouk tehnike kupili še tri nove dekupirne žage, za pouk likovne vzgoje na Dolu pri Hrastniku pa stojalo za sušenje slik.