Tradicionalni slovenski zajtrk

tzs

Na naši šoli smo se odzvali vabilu Republike Slovenije – Ministrstva za kmetijstvo in okolje k izvedbi vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo 16. novembra 2012. Finančno bo projekt podprla Občina Hrastnik.
Z našo aktivno udeležbo v projektu in odnosom do slovenske hrane tako z besedo in tudi zgledom poskušamo poskrbeti, da bodo naši otroci zrasli v zdrave odrasle, ki bodo cenili doma pridelano hrano in skrbeli za zdravo okolje.
Izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka
Tradicionalni slovenski zajtrk  bomo izvedli 16. novembra 2012, na razredni stopnji ob pričetku pouka, na predmetni stopnji pa po 1. učni uri. Za zajtrk bo črn kruh, maslo, mleko, med in jabolko –vse domačega porekla.

  1. Načrtovanje in izvajanje spremljajočih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti

Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja okolja in zdravja populacije. V pomoč so lahko navodila oziroma usmeritve ter gradiva na spletni strani www.tradicionalni-zajtrk.si.
Vsebinam projekta  bomo namenili 1. šolsko uro na razredni stopnji in 2. šolsko  uro na predmetni stopnji v okviru razredne ure.
Vlada Republike Slovenije je razglasila DAN SLOVENSKE HRANE, ki se bo obeležil vsak tretji petek v novembru. Letos bomo tako na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka obeležili tudi dan slovenske hrane.
Naj postaneta tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane vrednota vseh nas in člen  v povezovanju s podeželjem in domačo hrano.