Predmetnik
Matična šola in Podružnična šola Dol
Predmet
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
Tuji jezik
2
3
4
4
3
3
Likovna vzgoja
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Glasbena vzgoja
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
Družba
2
3
Geografija
1
2
1,5
2
Zgodovina
1
2
2
2
Državljanska vzgoja in etika
1
1
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
2
2
Kemija
2
2
Biologija
1,5
2
Naravoslovje
2
3
Naravoslovje in tehnika
3
3
Tehnika in tehnologija
2
1
1
Gospodinjstvo
1
1,5
Športna vzgoja
3
3
3
3
3
3
2
2
2
Izbirni predmet 1
2/1
2/1
2/1
Izbirni predmet 2
1
1
1
Izbirni predmet 3
1
1
1
Oddelčna skupnost
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
ŠTEVILO PREDMETOV
6
6
6
8
9
11
14
16
14
ŠTEVILO UR TEDENSKO
20
21
22
24
26
26
29,5
30
30
ŠTEVILO TEDNOV POUKA
35
35
35
35
35
35
35
35
32

 

DNEVI DEJAVNOSTI
ŠT. DNI LETNO

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Število tednov dejavnosti
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Dopolnilni in dodatni pouk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Interesne dejavnosti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
+
+
+
+
+
Šola v naravi
+
+
+

 

Podružnična šola Log
Predmet
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
4
4
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
Tuji jezik
     
2
2
2
Likovna vzgoja
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Glasbena vzgoja
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Družboslovje
2,5
2,5
2,5
4
2
3
Spoznavanje okolja
3
3
3
1
2
1,5
2
Naravoslovje
3
2
2
2
4
3
Tehnika in tehnologija
2
3
4
4
4
Gospodinjstvo
2
2
2
2
2
Športna vzgoja
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Predmet 1
1
1
1
Oddelčna skupnost
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
ŠTEVILO PREDMETOV
7
7
7
8
10
10
11
11
11
ŠTEVILO UR TEDENSKO
19,5
20,5
21,5
23
24
25
29,5
30
30
ŠTEVILO TEDNOV POUKA
35
35
35
35
35
35
35
34
33

 

DNEVI DEJAVNOSTI
ŠT. DNI LETNO

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
2
3
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
10
10
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Število tednov dejavnosti
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
Dopolnilni in dodatni pouk
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Interesne dejavnosti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
+
+
Šola v naravi
+
+