O šoli
Naziv šole: OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
Naslov: Log 19, 1430 HRASTNIK
E-pošta: Projekt3.osljhrnhr@guest.arnes.si
Spletna stran: www.osnhr.si
Tr račun: 01234-6030652150
Davčna št.: 90342593
Matična št.: 5089905000